ESQF

Eesti Squashiföderatsioon (edaspidi ESqF) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on squashimängu  arendamine ning sellealase tegevuse koordineerimine ja üldistamine Eestis. ESqF ühendab squashimänguga tegelevaid ja squashi propageerivaid  klubisid, sportlasi, noori ja harrastajaid  ning esindab nende huvisid Eestis, Rahvusvahelises squashiföderatsioonis (WSF), Euroopa Squashiföderatsioonis (ESF) ja mujal väljaspool Eestit.

Visioon:

Loome toimiva squashimängu raamistiku, läbi mille toimub järjepidev ala areng noortespordist kuni tippspordini. Squashi mäng innustab inimesi püüdlema tervislike eluviiside ja oma unistuste poole nii spordis, kui tavaelus.

Missioon:

Tagada squashimängu edu, populaarsus ja järjepidev areng.

 

Väärtused:

Aus mäng

Võrdsus

Ühtekuuluvus

Tervislik ja aktiivne elu

Elukestev enesearendamine

 

Eesti Squashiföderatsion järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit ja Hea juhtimise tava spordis.

Liikmelisus:

Eesti Olümpiakomitee

Eesti Seeniorsport ja spordiveteranide Liit

Euroopa Squashiföderatsioon 

Maailma Squashiföderatsioon (WSF) alates dets 2017.

 

ESqF ARENGUKAVA 2019 - 2024