Tartu MV V etapp

Ihaste Spordimaja Pallase pst 20, Tartu