Treenerile

Eesti Olümpiakomitee (EOK) koostöös Kutsekojaga on välja töötanud kõikidele spordialadele ühtse treenerite kutsesüsteemi, mis on vastavuses Eesti ja Euroopa Kutsekvalifikatsiooniraamistikuga (EKR ja EQF).

Selle alusel on soovijatel võimalus vastavalt oma töökogemusele ja läbitud koolitustele saada kas abitreeneriks (EKR-3), nooremtreeneriks (EKR-4), treeneriks (EKR-5), vanemtreeneriks (EKR-6), meistertreeneriks (EKR-7) või eliittreeneriks (EKR-8).

Kutsesobivust otsustab EOK kui kutseandja poolt kinnitatud iga alaliidu juurde moodustatud kutsekomisjon ühtsete standardite alusel. Alaliitude kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu taotlusdokumendid, kontrollivad nende nõuetele vastavust , korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Vastavalt Spordiseadusele on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spetsialist, kellel on treenerikutse ning kes on kohustatud tagama sportliku treeningu aluspõhimõtete järgimise ja ohutuse ning jälgima treeningukoormuse vastavust juhendatavate tervislikule seisundile.

Treenerina on õigus töötada  neil, kes on edukalt sooritanud eksamid ning omandanud EOK ja Kutsekoja poolt väljaantud kutsetunnistuse, mida tuleb uuendada iga 4 aasta tagant vastavalt taasatesteerimise korrale.

Eksamitele lubatakse neid, kes on läbinud Eesti Squashiföderatsiooni  poolt aktsepteeritud koolitused.

 

Euroopa Squashifäderatsiooni treenerite koolitus 

Lisaks pakub täiendavat treenerite koolitust Euroopa Squashiföderatsioon, kes on töötanud välja kolmeastmelise treenerite koolituse, mille eesmärk on  toetada oma liikmesriikide treenerite arengut ning ühtlustada ja tõsta Euroopa squashimängu taset. 

Lisa infot ESF- i treenerite koolituse kohta leiab SIIT.

ESF-i treenerite koolitusel osalemiseks palume kontakteeruda ESqF-  i peasekretäri Aliis Allasega.