Tartu MV V etapp

Ihaste Spordimaja Pallase pst 20, Tartu

Algus kell 11.00 Asukoht Ihaste Spordimaja Registreerimine ihastespordimaja@gmail.com

Tartu MV VI etapp, naiste II etapp

Ihaste Spordimaja Pallase pst 20, Tartu

Algus kell 11.00 Asukoht Ihaste Spordimaja Registreerimine ihastespordimaja@gmail.com

Tartu MV VII etapp

Ihaste Spordimaja Pallase pst 20, Tartu

Algus kell 11.00 Asukoht Ihaste Spordimaja Registreerimine ihastespordimaja@gmail.com